Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ved bygge- og anlægsarbejder sker der ofte opgravning og bortskaffelse af jord. Jordflytning kræver udtagning af jordprøver for klassificering af jordens forureningsgrad og anvisning af jorden til en godkendt jordmodtager jf. Jordflytningsbekendtgørelsen (bek. nr. 1479 af 12/12/2007).

Det kan være i forbindelse med ledningsarbejder, at der ønskes en forklassificering inden arbejdet påbegyndes. Vi leverer et notat med estimerede jordmængder, prøver pr. 30 ton jord, en oversigt over klassificering af forureningsgraden samt et oversigtskort.

 

Ved bygge- og anlægsarbejde på en kortlagt grund skal kommunen udstede en §8 tilladelse inden der påbegyndes nedrivnings- og opgravningsaktiviteter. Heri skal bl.a. indgå en jordhåndteringsplan. Dansk Miljø Support varetager myndighedskontakt og udarbejdelse af ansøgning til §8 tilladelser.

 

Dansk Miljø Support leverer gravetilsyn såfremt der er krav herom i §8 tilladelsen.