Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Dansk Miljø Support tager spildevandsprøver efter følgende metoder: Flowproportional, tidsproportional eller stikprøve.

 

De flowproportionale prøver udføres ved hjælp af det unikke GK1810 flowmålersystem og HCV-pumper. I forbindelse med den flowproportionale prøvetagning opsamles følgende data på datalogger: Flow, temperatur og pH.

 

Data leveres til kunden som grafer eller i tabelform.